Skip to content

Keynote Speakerki

dr Karolina Dudek

Prezeska
Polski Instytut Środowiska Pracy

Dr Karolina Dudek od ponad dekady zajmuje się naukowo przestrzeniami pracy, od pięcu lat także doradza klientom biznesowym, jak tworzyć lepsze biura. Pracuje w Colliers. Karolina uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładała na UW
i w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie jest adiunktem. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów, książki „Sieci wiedzy” o karierach menedżerskich
i roli wiedzy w organizacjach oraz współautorką „Pustyni kulturalnej”
o współpracy międzyorganizacyjnej i tworzeniu kultury.

Natalia Olszewska

Neuronaukowczyni
Impronta

Natalia Olszewska specjalizuje się w teorii i praktyce z obszaru projektowania w oparciu o neuronauki i dane naukowe (evidence-based design). Doświadczenie w tym zakresie zdobywała konsultując projekty dla dużych firm w Polsce i na świecie. Pracując na styku różnych dyscyplin, konsultuje projekty architektoniczne i miejskie pod kątem wpływu przestrzeni architektonicznych i miejskich na różne aspekty ludzkiego doświadczenia: społeczne, psychologiczne, poznawcze, zdrowie i dobrostan. Współzałożycielka IMPRONTY, firmy badawczo-doradczej w zakresie projektowania pod dobrostan i zdrowie człowieka. Wykładowczyni na kierunku ‘Neuroscience applied to Architectural Design’ (Uniwersytet IUAV, Wenecja). Ukończyła studia medyczne (Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego & Tor Vergata), neuronaukowe (Sorbonne Université, ENS, UCL) oraz ‘Neuroscience applied to Architectural Design’ (Uniwersytet IUAV).

Prelegentki

Beata Dziedzic
Co-Founderka & CTO
4Nature System
 

Architektka krajobrazu i projektantka. Od ponad 10. lat
z sukcesami propaguje trend biophilic design. Swoimi projektami wspiera kulturę organizacji firm wprowadzając do biur zielone rozwiązania, które wpływają na samopoczucie, zdrowie i jakość pracujących tam ludzi. Współzałożycielka i CTO startup’u 4Nature System, w którym zarządza rozwojem produktu i usługi w zespole R&D. W roku 2018 za oferowane produkty została uhonorowana nagrodą Dobry Wzór 2018 za połączenie designu, natury i zaawansowanej technologii. Od 2018 roku aktywnie działa
w strukturach PLGBC, promując rozwiązania w zakresie zielonego budownictwa m.in. w grupie roboczej “Zdrowe Zielone Biura”.  Angażuje się
w projekty, które wpływają na szczęście, zdrowie i pozytywne środowisko pracy. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów związanych z roślinnością
w miejscu pracy, sukcesywnie rozszerzając zasięg działania na terenie UE.

Magda Szubert

Global Concept Developer
– Office Evironments
Saint-Gobain Ecophon AB

Magda Szubert jako Global Concept Developer w Saint-Gobain Ecophon AB zajmuje się wpływem akustyki i innych cech fizycznych biura na efektywność
i samopoczucie pracowników. Od 9 lat wspiera procesy tworzenia i wdrażania elastycznych środowisk pracy. Z ramienia Saint-Gobain Ecophon jest prelegentką i uczestniczką krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących strategii środowisk pracy i akustyki wnętrz.

Prelegenci

dr inż., arch. Maciej Chrzanowski
Inżynier Konstrukcji Steligence
w Polsce
ArcelorMittal
 

Inżynier budownictwa i architekt pasjonujący się innowacyjnymi rozwiązaniami oraz nietuzinkową architekturą. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, a także Uniwersytetu Luksemburskiego. Laureat nagrody dla najlepszej pracy doktorskiej od Luksemburskiego Narodowego Funduszu Badań (FNR) za swoją procę doktorską w dziedzinie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier ds. badań i rozwoju w ArcelorMittal w Luksemburgu, następnie, w 2020 r., objął stanowisko przedstawiciela Steligence® w Polsce. Obecnie odpowiedzialny jest za rozwój marki Steligence® i koordynację działań w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), Południowo-Wschodniej (SEE), krajów Bałtyckich i Nordyckich.
W swojej pracy stawia na trójstronny dialog ze wszystkimi interesariuszami rynku budownictwa, a w szczególności z inwestorami, deweloperami, architektami czy projektantami.

Adam Ruks

Aquapanel Area Manager, KNAUF

Specjalista w branży budowlanej, podejmujący się tematów, które wymagają wnikliwej analizy oraz nieszablonowych rozwiązań. Absolwent Politechniki Poznańskiej.

Pracując od 2011 w Knauf Sp. z o.o. oraz jednocześnie w Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG propaguje systemy AQUAPANEL. Są to systemu lekkich zewnętrznych ścian szkieletowych oraz ścian i sufitów do pomieszczeń wilgotnych i przemysłowych bazujących na płytach cementowych.
Zrealizował setki indywidualnych projektów w tym obszarze, sukcesywnie rozszerzając zasięg działania na terenie UE. Zaangażowany w szeroko pojętą digitalizację w procesach budowlanych.

Damian Tomasiak

Business Development Manager Poland & Ukraine, Helvar

Damian Tomasiak od ponad 10 lat z sukcesami zarządza projektami związanymi z budownictwem w tym 5 lat związany ściśle z branżą oświetleniową. W swoich działaniach skupia się na tworzeniu zrównoważonych, przyjaznych dla ludzi i środowiska przestrzeni, wykorzystując najnowsze technologie. Obecnie, jako Business Development Manager jest odpowiedzialny za rozwój bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem ActiveAhead oraz innowacyjnej cyfrowej platformy Insights firmy Helvar na obszarze Polski i Ukrainy. Absolwent Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej z uprawnieniami budowlanymi
projektowo-wykonawczymi. Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego
na kierunku Zarządzanie Projektami.